Persoonlijke Veiligheid

Een mens kan:

7 dagen zonder voedsel 3 dagen zonder vocht en maar 3 minuten zonder zuurstof. Maak van deze 3 minuten, door het gebruik van het SES pakket, 15 minuten.

Ondanks allerlei maatregelen, blijft brand een reëel risico. Misschien heeft u de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, maar heeft u er ook aan gedacht wat er gebeurt als er onverhoopt toch brand uitbreekt in uw pand? Meer dan 80% van de slachtoffers valt niet door vlammen of instortende constructies, maar door het inademen van rookgassen. Dat kunt u voorkomen met het SES pakket. Hierin zit o.a. de brandvluchtkap van Dräger en de branddeken van Firetexx. De brandvluchtkap biedt bescherming tegen brandgassen en maakt vluchten mogelijk.

Het masker biedt gedurende ten minste 15 minuten bescherming tegen hoge concentraties rook, deeltjes en toxische brandgassen zoals die bij brand voorkomen, zoals blauwzuur, zoutzuurgas en het zeer dodelijke koolmonoxide. Bij lagere concentraties geldt zelfs een urenlange bescherming. Schone lucht inademen en geen hinder van tranende ogen: een veilig gevoel. In het SES pakket vindt u naast de brandvluchtkap, een speciale branddeken die om uw lichaam geslagen kan worden om langs een brandhaard af te lopen.

De vluchttijd tijdens een brand is slechts enkele minuten. Rook en giftige gassen zorgen voor een benouwde situatie waarin men snel moet handelen. De combinatie van de brandvluchtkap met de branddeken biedt hierbij hulp. Indien bij brand een persoon zich in veiligheid moet brengen kan er een situatie ontstaan waarbij de persoon door vlammen of op korte afstand van vlammen moet vluchten. Door de branddeken om zich heen te slaan kan de persoon beschermd worden tegen temperaturen en warmtestraling. Voor meer informatie over deze vluchtmasker kijk op www.ses-mask.com

Onlangs melde brandveilig.com op haar website dat de vluchttijd bij woningbranden van 17 naar 3 minuten is afgenomen.

De vluchtmasker en branddeken kunnen hierbij ook uitkomst bieden! Lees het gehele artikel op; http://www.brandveilig.com/onderwerpen/vluchtweg/vluchttijd-bij-woningbranden-van-17-naar-3-minuten-34056